KOLORYSTYKA

W jaki sposób należy dbać o aluminiowe powierzchnie lakierowane?

Pielęgnacja pomalowanego aluminium ogranicza się nie tylko do czyszczenia i konserwacji powierzchni. Obejmuje też inne operacje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na stan powłoki, takie jak: transport czy montaż. Za stan powłoki podczas transportu i montażu w ramach sieci oknaaluminiowe.pl odpowiadają odpowiednio przeszkoleni pracownicy Autoryzowanych Punktów Sprzedaży i Autoryzowani Monterzy.

Co należy jednak robić, aby zachować trwałość koloru na długie lata już po zakończeniu budowy?

Przede wszystkim należy poddawać powłoki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym:

1. Zanim rozpoczniemy czyszczenie należy upewnić się, że środek czyszczący, którego chcemy użyć, nie spowoduje zmian koloru lub uszkodzenia powierzchni. Test wykonujemy na niewielkim fragmecie powierzchni.

2. Należy bezzwłocznie usuwać wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia widoczne na powłoce.

3. Jeśli do czasu odbioru budowlanego na pomalowanych powierzchniach pozostają luźne osady, należy je usunąć za pomocą zwilżonej w wodzie gąbki.

4. Jeśli powyższy sposób zwiedzie, należy użyć miękkiego pędzla lub delikatnej szmatki oraz neutralnego, łagodnego detergentu dla gospodarstw domowych lub do mycia samochodów, postępując zgodnie z instrukcją dostawcy. Po umyciu spłukać powierzchnie dokładnie wodą.

5. NIE WOLNO (!) używać wełny stalowej, skrobaków, papieru ściernego, płynów lub proszków do szorowania, ponieważ będą one trwale rysowały pomalowane powierzchnie

6. NIE WOLNO (!) używać silknych rozpuszczalników oraz alkalicznych lub kwaśnych środków czyszczących.

7. Nie jest zalecane czyszczenie powłok z wykorzystaniem twardej wody. Jej mineralne zawartości mogą powodować przebarwienia i prowadzić do trwałych uszkodzeń.

8. Nie należy czyścić pomalowanych elementów, jeśli ich powierzchnia jest gorąca z powodu bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

9. W przypadku powłok o efektach specjalnych (np. metalicznych, matowych) należy unikać jakiegokolwiek przecierania lub polerowania, ponieważ w zależności od rodzaju efektu może to powodować: powstawanie przebarwień, zmiany koloru, jego uszkodzenie czy widoczną zmianę połysku powłoki.

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA

W zależności od warunków i środowiska, w jakich eksploatowane są powierzchnie, powłoki powinny być pielęgnowane:

- w normalnych warunkach - co 12 miesięcy

- w obszarach nadmorskich i/lub środowisku przemysłowym - co 3 miesiące

- w przypadku basenów - co 3 miesiące.