Powrót

Ukryte skrzydło okienne

Okno z ukrytym skrzydłem to rozwiązanie nowoczesne, w ramach którego od strony zewnętrznej nie da się odróżnić elementów otwieranych okna od elementów stałych.

Prezentowany efekt uzyskuje się dzięki schowaniu profilu skrzydła okiennego za profilem ościeżnicy oraz umieszczeniu na jednej płaszczyźnie powierzchni szyb montowanych zarówno w polach stałych, jak i otwieranych.

Dopuszczalna szerokość skrzydła 1600 mm
Dopuszczalna wysokość skrzydła 2700 mm
Współczynnik przenikania ciepła
od 1,16 do 1,59 W/m2K

 

Partnerzy